När ni vill flytta ut
Uppsägningen måste ske skriftligt och uppsägningstiden är 3 månader. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägning kommit in. Ex. Om ni säger upp lägenheten den 19 april så börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj.

I anslutning till flytten så ska nycklar lämnas åter och det kommer att ske en besiktning av lägenheten. Vid besiktningen så kontrolleras städning och slitage av lägenhetens ytor. Vid skador eller onormalt högt slitage i lägenheten så kan hyresgästen bli ersättningsskyldig.

Om Ni vill byta lägenhet måste Ni ha bott i Er nuvarande lägenhet i minst två år. Om inte särskilda omständigheter föreligger får man inte byta trea mot trea eller tvåa mot tvåa osv. 3månaders uppsägningstid gäller även vid byte. Undantaget är om man flyttar in i en större lägenhet som står tom.